Asta di Arte Moderna e Contemporanea - II

BRUNO CASSINARI : Cavalli  - disegno a china su carta - Asta Asta di Arte Moderna e Contemporanea - II - Fidesarte - Casa d'aste
421

no lot

disegno a china su carta
cm. 21x30
firma in basso a destra